ಅವಳಿ‌ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಗಣಪ…!?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ‌ ಸೆನ್ಸೆಷೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿತ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ‌ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ‌ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಮಗೂ‌ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಅಕ್ಕನ‌ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ.‌ ಇಂತಿಪ್ಪಾ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಗಣಪ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.‌ಆತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಡ.

Related Posts

error: Content is protected !!