ಯೋಗಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

– ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ

– ದೇವೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಟ

–  ಯೋಗಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚೆಲುವೆ

– ಪಾವನಾ ಗೌಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಜೆ

– ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ‌ಶುರು

Related Posts

error: Content is protected !!